31-01-09

Victor V. en de 27 proces-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen


christienDkkers.dyn008_original_250_384_jpeg_2614457_55250bd3ee306d4829fb89756ba057b6----------------------------------------------------------------

Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen er niet alleen dossiers en cd-roms met kinderpornomateriaal uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zoals de Hoge Raad voor de Justitie in haar schrijven van 21.2.2008 aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bevestigde.
De vzw Werkgroep Morkhoven bracht procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in oktober 2006 immers op de hoogte van de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die door het parket van Turnhout blijkbaar zonder gevolg werden geklasseerd omdat die toevallig betrekking hadden op het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die destijds de klachten tegen Marcel Vervloesem tegen betaling organiseerde.
Victor V. is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals en werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Men kan zich afvragen waarom justitie gedurende 10 jaar lang uitsluitend aandacht besteedde aan de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem' die in de Vlaamse pers verschenen en die op zogezegde feiten van 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) sloegen terwijl ze de bijgevoegde processen-verbaals naast zich neerlegde.

De foto's uit de door Marcel Vervloesem onthulde kinderpornozaak Zandvoort waarop men duizenden kinderen (en zelfs baby's) ziet verkrachten en folteren, waren volgens een rapport van de federale politie dan weer 'te oud voor onderzoek' terwijl heel wat foto's GEEN 20 jaar oud waren.
In tegenstelling tot de roddels over Marcel Vervloesem waarin elk bewijsmateriaal ontbreekt, ziet men de verkrachters en folteraars ook duidelijk aan het werk op de foto's en staan de kinderpornoproducenten met naam en adres vermeld.

Het ergste in deze zaak is wel dat de justitieministers De Clerck (CD&V), Van Parys (CD&V), Verwilghen (VLD), Onkelinx (PS), Vandeurzen (CD&V) hiervan op de hoogte waren maar gewoon lieten begaan om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen te kunnen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort
De justitieministers Vandeurzen (CD&V) en De Clerck (CD&V) lieten ook geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad van Justitie erkende verdwijningen van ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

De Belgische Koning die de 7 kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven had gekregen, via Van Parys 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, lag niet wakker van deze verdwijningen.
Ook Child Focus dat, met de steun van de Belgische regering en het Koningshuis, overal ter wereld gaat verkondigen dat België een voortrekkersrol vervult inzake de bestrijding van kindermisbruik, vond deze verdwijningen blijkbaar normaal en weet maar al te goed dat de vals beschuldigde Marcel Vervloesem al 6 maanden in de gevangenis (en in het ziekenhuis) wegteert.


1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

De roddels over Marcel Vervloesem: Gazet van Antwerpen (archief)


OOK WIJ WERDEN HET SLACHTOFFER VAN DE RODDELS IN DE GAZET VAN ANTWERPEN


00439386L. Kiekens: 'ik steun Victor V.'


De Gazet van Antwerpen die mede aan de basis lag van de bijna 9 jaar oude klachten waarvoor Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem op 15.11.06 werd vrijgesproken, schreef op 16.11.06 dat Marcel Vervloesem een 'laffe kindermisbruiker' was.

GvA misbruikte het gerechtelijk vonnis van 15.11.06 waarin Marcel Vervloesem een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd ook om hem opnieuw van 'misbruik' te laten beschuldigen door een zekere Ladislas Kiekens. Kiekens is 1 van de 9 zogenaamde slachtoffers voor wiens klachten Marcel Vervloesem zopas werd vrijgesproken. Kiekens verklaarde destijds dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die in een 30-tal zedenfeiten met minderjarigen wordt genoemd, hem 'het telefoonnummer van een journalist van de Gazet van Antwerpen doorgaf' en dat hij 'klacht indiende om Victor V. te ondersteunen'.

Zoals de andere zogenaamde slachtoffers was Kiekens gedurende de voorbije jaren niet één keer op het proces te zien. Aan zijn bedeesdheid zal het wel niet liggen want dan hadden we hem vandaag ook niet met zijn verhaal, foto en emailadres in de Gazet van Antwerpen zien staan.

De Gazet van Antwerpen schreef nooit over de tientallen daders en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort die door het parket van Turnhout nooit opgespoord en vervolgd werden. Ook in de -volgens een rapport van de federale politie- tienduizenden slachtoffers die nooit geidentificeerd werden, bleek zij niet geinteresseerd te zijn. Dat is wel raar voor een krant die het zogezegd opneemt voor de slachtoffers van kindermisbruik.

De krant reageerde ook niet op de Open Brief die de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden aan de Antwerpse procureur-generaal Dekkers bezorgde. Daarin staan zo'n 30 processen-verbaals waarin wordt beschreven hoe Sp.a-bestuurslid Victor V. die 9 jaar lang als zogenaamd slachtoffer van Marcel Vervloesem in de Gazet van Antwerpen zijn verhaal mocht komen vertellen, zedenfeiten met minderjarigen pleegde.
De journalisten van de Gazet van Antwerpen kregen nochthans allemaal een copie van deze Open Brief. Dus zoveel zal de Gazet van Antwerpen waarvan enkele journalisten 9 jaar geleden in het huis van Victor V. verbroederden, wel niet met de slachtoffers van kindermisbruik inzitten. De schijnheiligheid en perversiteit van deze krant tart dan ook iedere verbeelding.


LEKKER PERVERS MET DE GAZET VAN ANTWERPEN

Kiekens

"Ook ik werd verkracht door Vervloesem"


In 1972 was de toen zestienjarige Ladislas Kiekens naar eigen zeggen maandenlang het slachtoffer van seksueel misbruik door Marcel Vervloesem. Pas nu die van de rechtbank vijf jaar gekregen heeft voor kindermisbruik, durft Ladislas Kiekens met zijn verhaal naar buiten te komen. ”Bijna dertig jaar heb ik gezwegen, omdat het zulke pijnlijke herinneringen zijn”, vertelt Ladislas Kiekens (50). ”Maar toen Vervloesem rond 2000 in het nieuws kwam als zogezegde strijder tegen pedofilie, werd het me te machtig. Dat iemand met zo’n schandalig verleden zelf de moraalridder ging spelen...

In 2001 deed ik aan de gerechtelijke politie van Turnhout mijn verhaal. Dat was moeilijk om over te praten, zelfs aan mijn eerste vrouw heb ik nooit iets gezegd. Maar ik wou het doen om de andere slachtoffers een hart onder de riem te steken.”

”Vervloesem noemt ons marginalen en leugenaars, wel, dat zijn we niet. En ik wou ook aantonen dat de misdragingen van Vervloesem al langer bezig zijn dan het jaar 1979, waarover altijd wordt gepraat in de pers. Om schadevergoeding is het me niet te doen, de zaak is toch al lang verjaard.”

Als timide zestienjarige, net van de schoolbanken, ging Ladislas Kiekens in 1972 aan de slag als magazijnier bij de Sarma-vestiging (nu Shopping Center) in Wijnegem, waar de toen twintigjarige Vervloesem hetzelfde werk deed.

”Vervloesem lokte me de eerste dag al naar de toiletten en dwong me tot seksuele handelingen bij mezelf en bij hem. Hij heeft me ook gepenetreerd. Die verkrachtingen hebben drie maanden geduurd, drie tot vier maal per week, totdat ik werd overgeplaatst naar het restaurant van de Sarma.”

Waarom heeft u dat laten gebeuren? Ladislas Kiekens: Ik was piepjong, timide, en had een autoritaire vader die al woedend was omdat ik was gaan werken. Ik moest met dat verhaal niet afkomen. En op het werk durfde ik niets te zeggen, want Vervloesem zei dat hij mij zou laten ontslaan als ik ook maar iemand inlichtte.

Heeft het voorval u getekend? Het was een slechte start als eerste seksuele ervaring. Ik ben jarenlang niet in staat geweest tot normale vriendschappen met andere mannen, omdat ik overdreven op mijn hoede was. Echt getraumatiseerd ben ik niet, maar vergéten kan ik het natuurlijk ook niet. Vooral niet door de onbegrijpelijke oneerlijkheid en schijnheiligheid van Vervloesem.

Wat nu? Ik hoop dat hij in beroep dezelfde en liefst een zwaardere straf krijgt, dat hij vele jaren niemand meer kan beschadigen.


Andere slachtoffers kunnen met Ladislas Kiekens contact opnemen via Ladi Kiekens: ladi.kiekens@telenet.be - Onderwerp: Vervloesem


Marcel Vervloesem kan zelfs niemand laten dagvaarden

EricCuylaerts&EddyBellensTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

Zoals men weet, kreeg Marcel Vervloesem via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 van de correctionele rechtbank van Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' opgelegd.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, maakte van dit spreekverbod gebruik om in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen Marcel Vervloesem opnieuw vals te beschuldigen.
Zo vertelde Bellens ondermeer dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al 8 maanden op de behandeling van deze zaak.

Door zijn 'spreekverbod met de pers' en door het feit dat er van zijn klachten en dagvaardingen bij het gerecht van Turnhout niets in huis komt, kan hij zich op geen enkele wijze verdedigen.

Op die manier wordt zijn recht op verdediging nogmaals geschonden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Slachtoffers van Victor V., Johan C. en V. Kiekens of slachtoffers van kindermisbruik die, zoals in de kinderpornozaak Zandvoort, door de Gazet van Antwerpen in de steek werden gelaten, kunnen met hun klachten bij de Werkgroep Morkhoven terecht:
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (02 537.49.97)
werkgroepmorkhoven@gmail.com

-------

Foto's:
- Ladi Kiekens die Victor V. (Koninkrijk, Morkhoven) in 2001 opbelde 'om te weten waar hij klacht moest indienen', als gezonde dokwerker zonder complexen
- Ladi Kiekens als het getraumatiseerd 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem (Gazet van Antwerpen)
- Eddy Bellens (Koninkrijk, Morkhoven, kameraad van Victor V.) op het gerechtshof te Turnhout
- Eric Cuylaerts (Koninkrijk, Morkhoven) op het gerechtshof te Turnhout.
Eric Cuylaerts liep met zijn vrouw jarenlang de deur plat bij zijn buurman Marcel Vervloesem terwijl hun zoon Nick bij Marcel Vervloesem een thuis vond.
Daar kwam verandering in toen een minderjarige buurjongen en een andere minderjarige die tesamen wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten jeugdinstelling zitten, in 2005 -zoals Victor V. dat in 1998 met enkele jongeren uit zijn buurt deed- beweerde dat Marcel Vervloesem hen 'gefolterd en verkracht' had.
Nick Cuylaerts werd toen van de school gehaald en werd urenlang door de Herentalse politie ondervraagd waardoor deze verplicht was om tenslotte toe te geven dat ook hij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' zou zijn. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens stelde zich ernstige vragen over de ondervragingspraktijken die hierbij werden gehanteerd en diende verschillende keren klacht in bij minister Dewael en bij het Comité P. maar de klachten bleven zonder gevolg. De beweringen van de drie minderjarigen en enkele bamboestokjes die in het huis van Marcel Vervloesem werden gevonden, golden als 'bewijs' van de 'folteringen en verkrachtingen'.
Marcel Vervloesem die voor de klachten van Victor V. en zijn kompanen uit de buurt, werd vrijgesproken nadat hij bijna 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk was gehaald, kon tenslotte tengevolge van de nieuwe verhalen met de bamboestokjes als 'bewijs', wegens 'kindermisbruik' veroordeeld worden.

16:05 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (11) | Tags: de roddels over marcel vervloesem |  Facebook |