31-01-09

Victor V. en de 27 proces-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen


christienDkkers.dyn008_original_250_384_jpeg_2614457_55250bd3ee306d4829fb89756ba057b6----------------------------------------------------------------

Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen er niet alleen dossiers en cd-roms met kinderpornomateriaal uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zoals de Hoge Raad voor de Justitie in haar schrijven van 21.2.2008 aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bevestigde.
De vzw Werkgroep Morkhoven bracht procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in oktober 2006 immers op de hoogte van de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die door het parket van Turnhout blijkbaar zonder gevolg werden geklasseerd omdat die toevallig betrekking hadden op het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die destijds de klachten tegen Marcel Vervloesem tegen betaling organiseerde.
Victor V. is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals en werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Men kan zich afvragen waarom justitie gedurende 10 jaar lang uitsluitend aandacht besteedde aan de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem' die in de Vlaamse pers verschenen en die op zogezegde feiten van 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) sloegen terwijl ze de bijgevoegde processen-verbaals naast zich neerlegde.

De foto's uit de door Marcel Vervloesem onthulde kinderpornozaak Zandvoort waarop men duizenden kinderen (en zelfs baby's) ziet verkrachten en folteren, waren volgens een rapport van de federale politie dan weer 'te oud voor onderzoek' terwijl heel wat foto's GEEN 20 jaar oud waren.
In tegenstelling tot de roddels over Marcel Vervloesem waarin elk bewijsmateriaal ontbreekt, ziet men de verkrachters en folteraars ook duidelijk aan het werk op de foto's en staan de kinderpornoproducenten met naam en adres vermeld.

Het ergste in deze zaak is wel dat de justitieministers De Clerck (CD&V), Van Parys (CD&V), Verwilghen (VLD), Onkelinx (PS), Vandeurzen (CD&V) hiervan op de hoogte waren maar gewoon lieten begaan om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen te kunnen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort
De justitieministers Vandeurzen (CD&V) en De Clerck (CD&V) lieten ook geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad van Justitie erkende verdwijningen van ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

De Belgische Koning die de 7 kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven had gekregen, via Van Parys 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, lag niet wakker van deze verdwijningen.
Ook Child Focus dat, met de steun van de Belgische regering en het Koningshuis, overal ter wereld gaat verkondigen dat België een voortrekkersrol vervult inzake de bestrijding van kindermisbruik, vond deze verdwijningen blijkbaar normaal en weet maar al te goed dat de vals beschuldigde Marcel Vervloesem al 6 maanden in de gevangenis (en in het ziekenhuis) wegteert.


1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

Commentaren

Victorreke
Nog even iets over de vermelding van gisteren, dat de nu in een Brugse kerker verblijvende pedo-hunter Marcel Vervloesem mondjesmaat bezocht kan worden. Dat blijken wel moeilijke mondjes te zijn. Als je namelijk aan de kerkerleiding laat weten, dat je graag persoonlijk wil zien hoeveel Marcel inmiddels is afgevallen na zijn slankheidskuur, dan wil dat niet meteen zeggen dat je morgen door een glaasje mag kijken. Of met hem mag praten. Nee, nee. Marcel moet zelf aangeven dat ie je wil zien. En dan nog natuurlijk. Want er moeten wel 87 man beschikbaar zijn om de ontmoeting te begeleiden, de dokter moet het goed vinden, de schoonmaker ook (want je kan niet zo maar met je vuile poten over de pas gedweilde kerkergang banjeren), etcetera etcetera. Da's een nieuwe regeling die al jaren geldt. Zeggen ze.
Overigens maakt Marcel's halfbroer Victor het uitstekend (1). Dank u. Ondanks het feit dat zijn schrijfkunst zich nog in een prenataal stadium bevindt is hij na zijn coup bijvoorbeeld miraculeus opgeklommen tot bestuurslid van de OCMW in Herentals. Da's een bestuurlijk vehikel dat maatschappelijke dienstverlening biedt aan alle inwoners van deze metropool met speciale aandacht voor de zwakkeren onder hen. En Victor heeft de portefeuille van justitie en ... jeugdzaken op zich genomen. Vanwege zijn expertise. Verder is hij nu lid van de gemeenteraad en is binnen de context van dat geachte college tot president van de commissie veiligheid en politie gebombardeerd. Vanwege zijn expertise. Gevoegd bij het feit dat Victorreke vertegenwoordiger van Herentals is geworden bij de Pidpa (productie en distributie van drinkwater der provincie Antwerpen) en Cipal (Centrum voor informatica voor de provincies Antwerpen en Limburg) en wij kunnen concluderen dat hij zo langzamerhand klaar is om de keizerskroon van Rik van Looy over te nemen (2). Wie een verzoekschrift daartoe wil indienen is bij deze uitgenodigd. Stay tuned.

1. Victor staat voor de goedgelovigen onder ons te boek als de man die indertijd het initiatief heeft genomen om een einde te maken aan Marcel's hoogst vervelende pedo-jacht. Door hem samen met een stel andere luitjes met een allergie voor leugendetectors te beschuldigen van ... pedofilie en sadokunstjes. Geen Belgenmop.
2. Voor de minder sportieven onder ons: de fameuze oud-wielrenner Rik van Looy werd in zijn glorietijd ook wel de Keizer van Herentals genoemd. Maar je kan niet alles weten.

donderdag 11 september 2008

Gepost door: Jaapjejaap | 27-02-09

De commentaren zijn gesloten.