31-01-09

Victor V. en de 27 proces-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen


christienDkkers.dyn008_original_250_384_jpeg_2614457_55250bd3ee306d4829fb89756ba057b6----------------------------------------------------------------

Op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen er niet alleen dossiers en cd-roms met kinderpornomateriaal uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zoals de Hoge Raad voor de Justitie in haar schrijven van 21.2.2008 aan Morkhoven-activist Marcel Vervloesem bevestigde.
De vzw Werkgroep Morkhoven bracht procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in oktober 2006 immers op de hoogte van de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen die door het parket van Turnhout blijkbaar zonder gevolg werden geklasseerd omdat die toevallig betrekking hadden op het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die destijds de klachten tegen Marcel Vervloesem tegen betaling organiseerde.
Victor V. is thans voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals en werd als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de Stad Herentals in de intercommunales PIDPA en CIPAL verkozen.

Men kan zich afvragen waarom justitie gedurende 10 jaar lang uitsluitend aandacht besteedde aan de roddels over 'verkrachtingen en folteringen door Marcel Vervloesem' die in de Vlaamse pers verschenen en die op zogezegde feiten van 20 jaar geleden (intussen 30 jaar geleden) sloegen terwijl ze de bijgevoegde processen-verbaals naast zich neerlegde.

De foto's uit de door Marcel Vervloesem onthulde kinderpornozaak Zandvoort waarop men duizenden kinderen (en zelfs baby's) ziet verkrachten en folteren, waren volgens een rapport van de federale politie dan weer 'te oud voor onderzoek' terwijl heel wat foto's GEEN 20 jaar oud waren.
In tegenstelling tot de roddels over Marcel Vervloesem waarin elk bewijsmateriaal ontbreekt, ziet men de verkrachters en folteraars ook duidelijk aan het werk op de foto's en staan de kinderpornoproducenten met naam en adres vermeld.

Het ergste in deze zaak is wel dat de justitieministers De Clerck (CD&V), Van Parys (CD&V), Verwilghen (VLD), Onkelinx (PS), Vandeurzen (CD&V) hiervan op de hoogte waren maar gewoon lieten begaan om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen te kunnen opleggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort
De justitieministers Vandeurzen (CD&V) en De Clerck (CD&V) lieten ook geen onderzoek instellen naar de door de Hoge Raad van Justitie erkende verdwijningen van ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem en van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op de gerechtshoven te Turnhout en te Antwerpen.

De Belgische Koning die de 7 kinderporno-cd-roms die hij van de Werkgroep Morkhoven had gekregen, via Van Parys 'voor onderzoek' aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers liet overmaken, lag niet wakker van deze verdwijningen.
Ook Child Focus dat, met de steun van de Belgische regering en het Koningshuis, overal ter wereld gaat verkondigen dat België een voortrekkersrol vervult inzake de bestrijding van kindermisbruik, vond deze verdwijningen blijkbaar normaal en weet maar al te goed dat de vals beschuldigde Marcel Vervloesem al 6 maanden in de gevangenis (en in het ziekenhuis) wegteert.


1) Brief van L.V. uit herentals dd. 20 juli 1999 gericht aan de Procureur, thans berustend in TU.37.98.102448 / 98:
"Johan D. vertelde mij dat hij opgestookt was door Victor V. om Marcel aan te klagen. Ikzelf weet dat Victor V. er een verhouding op nahield met Johan D. Johan D. verklapte mij dat Marcel hem nooit iets had aangedaan ".

2) Brief van L.C. uit Haarlem dd. 24 juni 2001 toegekomen bij Walter Wellens lid Gerechtelijke Politie Turnhout:
" Ik werd destijds toen ik 12 jaar was aangerand door Victor V. Ik deed daarover klacht bij het parket van Turnhout rond 14 februari 2001."

3) Brief aangetekend dd. 14 februari 2001 aan de Procureur te Turnhout:
" Ik heb in de krant gelezen van de klachten van Victor V. tegen zijn halfbroer Marcel. Ik wens klacht neer te leggen tegen Victor V. wegens aanranding op mijn persoon. Victor V. heeft mij als kind sexueel misbruikt. Hij bond me naakt aan een boom en bedreigde mij mijn geslachtsdeel te zullen afkappen met een zichel. Hij misbruikte ook M.C. "

4) Brief van C.E. uit Herentals 28 januari 2004 gericht aan diverse overheden en advokaten:
" Ik volgde de aantijgingen van Victor V. en zijn kompanen opzichtens Marcel Vervloesem in de kranten en wil daarop toch reageren. Mijn zoontje van 14 jaar werd onlangs tesamen met zijn vriendje het slachtoffer. Het was Victor V. die zich masturbeerde voor zijn ogen en probeerde om zich te vergrijpen aan mijn zoontje en diens vriendje."

5) Brief berustend bij de lokale politie Herentals pv. 107025 /05 van L.V. uit Morkhoven:
" Victor V. had met andere personen afgesproken om Marcel Vervloesem aan te klagen via een Sociaal Centrum. De klachten tegen Marcel Vervloesem waren door Victor V. opgezet ."

6) Brief van E.M. uit Wakkerzele dd. 13.09.05 neergelegd bij de Politie Herentals:
" Victor V. viel het minderjarig kind N.C. sexueel lastig. Hij deed dat ook met S.D. "

7) Proces-verbaal lokale politie Neteland 16.12.2004 pv. TU.L7.109698 / 2004, verhoor M.V.A. uit Wiekevorst:
" Ik weet van enkele dagen geleden dat Victor V. zowel het kind N.C. als S.D.S. sexueel heeft lastig gevallen en hun geslachtsdelen heeft willen vastgrijpen. "

8) Proces-verbaal Politie Heist.o.d.Berg dd.13.12.2004 pv. ME.18.L7.104977 / 2004 verhoor ST.D. uit Arendonk:
" Ik kan u zeggen dat ik aangerand ben geweest door Victor V. aan " stekkesvijver " te Morkhoven. Deze heeft geprobeerd mijn geslachtsdelen te grijpen. De feiten deden zich voor in het bijzijn van mijn vriendje N.C. uit Morkhoven. "

9) Brief dd. 20 augustus 2004 van D.S. uit Herentals:
" In de zomer was ik omwille van een regenbui samen met mijn vriendje gaan schuilen in een hut. Plots kwam daar Victor V. aan. Hij vroeg of wij eens wilden trekken. Wij dachten dat het om een sigaret ging. Vic deed zijn broek open en begon zich voor onze ogen te masturberen op een gegeven ogenblik wilde hij mijn geslacht grijpen, wij zijn toen gaan lopen."

10) Pv. Politie Herentals dd. 28.04.2005 - pv 103493 / 05 verhoor N.C. uit Herentals:
" Victor V. beging zedenfeiten voor mijn ogen. Hij begon zich af te trekken. Ik heb daar met mijn vriendje al verklaringen bij uw diensten over afgelegd. "

11) Brief van A.P. uit Antwerpen dd. 25 juli 2005 bij Politie Herentals pv. 1.7025 /05:
" Victor V. heeft het jongetje N.K. samen met zijn vriendje sexueel misbruikt. De vader van N.K. heeft bij tal van diensten deze zaak aangekaart. Maar volgens de vader wordt Victor V. beschermd door Burgemeester P. Toen ik las wat in de kranten stond over u heb ik de politie ingelicht. "

12) Brief van M.V. uit Turnhout aan het parket van Turnhout inzake TU. 37.10.102448 / I998:
" Ik heb Victor V. en Johan D. lang gekend. Johan vertelde mij destijds dat toen hij 13 jaar was, dat hij door Victor V. was verkracht. Ik heb hem toen gezegd dat tegen zijn ouders te zeggen. Hij durfde niet. "

13) Brief dd. 8.7.2005 van H.D.W. uit Hulshout bij Politie Herentals berustend in TU.37.L7.103093.05:
" Victor V. pleegde zedenfeiten op Nick C. Het kind vertelde mij dit. De vader meldde de zaak aan het parket te Turnhout. "

14) Brief dd.14.12.05 van M.S. uit Westerlo berustend in TU.37.10.102448/98:
" Misschien is het druggebruik van N.C. het gevolg van de aanranding op hem door Victor V ."

15) Brief M.A. Heist o.d.Berg dd. 18.05.98 - TU.37.10102448 / 98:
" Als ik ooit problemen zou hebben met het gerecht dan moest ik maar verklaren dat Marcel Vervloesem mij zou aanranden. Ik moest dan met Victor V. in verbindng treden. Die zou naar het schijnt veel te zeggen hebben op het gerecht. Ik heb aan die spelletjes nooit meegedaan omdat ik weet dat Victor V. twee van mijn vriendjes heeft aangerand. "

16) Brief C.B. uit Herentals dd.16 februari 2006 - TU.37.10.102448.98:
" Het jongetje N. uit Morkhoven vertelde bij zijn bezoekjes bij mij dat V. hem aanrandde. Zijn ouders deden daarvan aangifte bij de politie. "

17) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven dd.14 september 2004 aan de Procureur van Turnhout:
" Ik heb Victor V. de omgang met mijn zoontje verboden omdat deze zedenfeiten pleegde ten overstaan van mijn zoontje en nog anderen. "

18) Aangetekende brief van Fam. H. uit Morkhoven aan Victor V.. TU. 37.10.102448 - 98:
" Met verontwaardiging neem ik kennis van de zedenfeiten die u pleegde met mijn zoontje en zijn vriendje. Als vader wens ik niet meer dat je nog in de buurt van mijn zoontje komt. Ik heb van mijn zoontje en zijn vriendje gehoord hoe je hen betrekt in je perverse aktiviteiten met minderjarigen. Ik heb de advokaat van je broer over je ingelicht ."

19) Omzendbrief van Fam. C. aan de overheden dd. 22 februari 2004:
" Victor V. bij de OCMW-raad in Herentals. Victor V. pleegde zedenfeiten op mijn zoontje. Veertien dagen geleden is mijn zoontje daarover verhoord. Het verontrust mij dat deze die kinderen misbruikt in de OCMW- raad zetelt ."

20) Geregistreerde brief van P.W. uit Westerlo gewettigd bij de bevolkingsdienst Westerlo op 23 feb.2004 - TU.37.10.102448 - 98:
" Ik kreeg 10.000 bfr van Victor V. om tegen zijn broer Marcel klacht neer te leggen voor aanranding. Ik ben echter nooit aangerand door Marcel maar wel door Johan D. in het huis van Eddy B. dewelke daar foto's van vervaardigde. Johan D. kreeg van Victor V. 15.000 bfr voor eenzelfde klacht. Hij kreeg meer omdat hij die bewering ook voor de Tv zender VTM moest doen."

21) Proces-verbaal dd. 9 .1.2006 dienst opsporingen Politie Zuiderkempen - TU.L3.100118 - 2006 verhoor D.L.M.:
" Ik ben samen met mijn vriendje C. uit Herentals aangerand door Victor V. uit Morkhoven. De feiten deden zich voor te Morkhoven. Victor V. masturbeerde zich voor ons. Victor V. vroeg of wij wilden trekken. Hij had zijn lul in zijn handen. Hij was zich aan het aftrekken. Wij hebben die feiten verteld aan de moeder van N.V. die ons de raad gaf dit te melden. Er zijn daarover verklaringen van opgenomen."

22) Brief van N.V. uit Morkhoven dd. 8.1.2006 in TU.37.L7.103093 - 05:
" Mijn vriendje vertelde mij dat hij was aangerand door Victor V.. Er was nog een ander jongetje bij het slachtoffer. "

23) Proces-Verbaal LE.11.L8.103061 - 2003 - dd 5.7.2005 - TU. 37.10.102448 /98F:
" Victor V. heeft aan P.W. uit Westerlo beloofd dat indien deze klacht zou neerleggen tegen Marcel Vervloesem hij op die manier kon ontglippen aan de schadeclaims dewelke hij van de Rechtbank aan Marcel Vervloesem moest betalen."

24) Proces-Verbaal 100470 dd. 27.3.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor M.P.:
" Victor V. had in de woning van Eddy B. afspraken gemaakt met andere mensen om klachten tegen Marcel Vervloesem te organiseren. Hij had bv. aan P.W. uit Westerlo beloftes gedaan indien deze aan die klachten tegen Marcel vervloesem zou meedoen. Victor V. chanteerde P.W. omdat hij afwist van diefstallen die deze begaan had. P.W. vertelde mij dat Victor V. hem had aangezet om valse aanklachten van aanranding op Marcel vervloesem in te dienen. Hij had dat dan maar gedaan, doch deze dan weer ingetrokken."

25) Proces -Verbaal 100572-03 dd. 16.4.2003 - Dienst Inspectie Federale Politie verhoor van W.H.:
" Victor V. manipuleerde P.W. om tegen zijn broer Marcel klachten neer te leggen. Ik kreeg van P.W. zelfs gerechtelijke stukken daarover . Hij heeft aan mij zijn verhaal gedaan. Hij wist blijkbaar niet dat ik Rijkswachtadjudant was in burger gekleed. Ik heb van dat alles inderdaad verslag uitgebracht en door P.W. verschafte stukken aan u overgedragen. De klacht van aanranding tegen Marcel Vervloesem was opgezet spel."

26) Proces-Verbaal n° 10101017 van de Gerechtelijke Politie Turnhout - TU.37.98.102448/98 J.V.S., moeder van A.G.:
" Ik diende verklaringen af te leggen over Marcel Vervloesem. Ik begreep niet waarom. Er zou ons geld worden geboden als wij tegen Marcel Vervloesem getuigenis zouden afleggen."

27) Brief van W.V.S. berustend bij advokaat D. Df.:
" Ik moest het zakje met drugs en het bamboestokje bij Marcel Vervloesem in huis binnensmokkelen voor R.V.S. en zijn vader. In ruil kreeg ik drugs. "

De roddels over Marcel Vervloesem: Gazet van Antwerpen (archief)


OOK WIJ WERDEN HET SLACHTOFFER VAN DE RODDELS IN DE GAZET VAN ANTWERPEN


00439386L. Kiekens: 'ik steun Victor V.'


De Gazet van Antwerpen die mede aan de basis lag van de bijna 9 jaar oude klachten waarvoor Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem op 15.11.06 werd vrijgesproken, schreef op 16.11.06 dat Marcel Vervloesem een 'laffe kindermisbruiker' was.

GvA misbruikte het gerechtelijk vonnis van 15.11.06 waarin Marcel Vervloesem een 'spreekverbod met de pers' kreeg opgelegd ook om hem opnieuw van 'misbruik' te laten beschuldigen door een zekere Ladislas Kiekens. Kiekens is 1 van de 9 zogenaamde slachtoffers voor wiens klachten Marcel Vervloesem zopas werd vrijgesproken. Kiekens verklaarde destijds dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die in een 30-tal zedenfeiten met minderjarigen wordt genoemd, hem 'het telefoonnummer van een journalist van de Gazet van Antwerpen doorgaf' en dat hij 'klacht indiende om Victor V. te ondersteunen'.

Zoals de andere zogenaamde slachtoffers was Kiekens gedurende de voorbije jaren niet één keer op het proces te zien. Aan zijn bedeesdheid zal het wel niet liggen want dan hadden we hem vandaag ook niet met zijn verhaal, foto en emailadres in de Gazet van Antwerpen zien staan.

De Gazet van Antwerpen schreef nooit over de tientallen daders en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort die door het parket van Turnhout nooit opgespoord en vervolgd werden. Ook in de -volgens een rapport van de federale politie- tienduizenden slachtoffers die nooit geidentificeerd werden, bleek zij niet geinteresseerd te zijn. Dat is wel raar voor een krant die het zogezegd opneemt voor de slachtoffers van kindermisbruik.

De krant reageerde ook niet op de Open Brief die de Werkgroep Morkhoven enkele weken geleden aan de Antwerpse procureur-generaal Dekkers bezorgde. Daarin staan zo'n 30 processen-verbaals waarin wordt beschreven hoe Sp.a-bestuurslid Victor V. die 9 jaar lang als zogenaamd slachtoffer van Marcel Vervloesem in de Gazet van Antwerpen zijn verhaal mocht komen vertellen, zedenfeiten met minderjarigen pleegde.
De journalisten van de Gazet van Antwerpen kregen nochthans allemaal een copie van deze Open Brief. Dus zoveel zal de Gazet van Antwerpen waarvan enkele journalisten 9 jaar geleden in het huis van Victor V. verbroederden, wel niet met de slachtoffers van kindermisbruik inzitten. De schijnheiligheid en perversiteit van deze krant tart dan ook iedere verbeelding.


LEKKER PERVERS MET DE GAZET VAN ANTWERPEN

Kiekens

"Ook ik werd verkracht door Vervloesem"


In 1972 was de toen zestienjarige Ladislas Kiekens naar eigen zeggen maandenlang het slachtoffer van seksueel misbruik door Marcel Vervloesem. Pas nu die van de rechtbank vijf jaar gekregen heeft voor kindermisbruik, durft Ladislas Kiekens met zijn verhaal naar buiten te komen. ”Bijna dertig jaar heb ik gezwegen, omdat het zulke pijnlijke herinneringen zijn”, vertelt Ladislas Kiekens (50). ”Maar toen Vervloesem rond 2000 in het nieuws kwam als zogezegde strijder tegen pedofilie, werd het me te machtig. Dat iemand met zo’n schandalig verleden zelf de moraalridder ging spelen...

In 2001 deed ik aan de gerechtelijke politie van Turnhout mijn verhaal. Dat was moeilijk om over te praten, zelfs aan mijn eerste vrouw heb ik nooit iets gezegd. Maar ik wou het doen om de andere slachtoffers een hart onder de riem te steken.”

”Vervloesem noemt ons marginalen en leugenaars, wel, dat zijn we niet. En ik wou ook aantonen dat de misdragingen van Vervloesem al langer bezig zijn dan het jaar 1979, waarover altijd wordt gepraat in de pers. Om schadevergoeding is het me niet te doen, de zaak is toch al lang verjaard.”

Als timide zestienjarige, net van de schoolbanken, ging Ladislas Kiekens in 1972 aan de slag als magazijnier bij de Sarma-vestiging (nu Shopping Center) in Wijnegem, waar de toen twintigjarige Vervloesem hetzelfde werk deed.

”Vervloesem lokte me de eerste dag al naar de toiletten en dwong me tot seksuele handelingen bij mezelf en bij hem. Hij heeft me ook gepenetreerd. Die verkrachtingen hebben drie maanden geduurd, drie tot vier maal per week, totdat ik werd overgeplaatst naar het restaurant van de Sarma.”

Waarom heeft u dat laten gebeuren? Ladislas Kiekens: Ik was piepjong, timide, en had een autoritaire vader die al woedend was omdat ik was gaan werken. Ik moest met dat verhaal niet afkomen. En op het werk durfde ik niets te zeggen, want Vervloesem zei dat hij mij zou laten ontslaan als ik ook maar iemand inlichtte.

Heeft het voorval u getekend? Het was een slechte start als eerste seksuele ervaring. Ik ben jarenlang niet in staat geweest tot normale vriendschappen met andere mannen, omdat ik overdreven op mijn hoede was. Echt getraumatiseerd ben ik niet, maar vergéten kan ik het natuurlijk ook niet. Vooral niet door de onbegrijpelijke oneerlijkheid en schijnheiligheid van Vervloesem.

Wat nu? Ik hoop dat hij in beroep dezelfde en liefst een zwaardere straf krijgt, dat hij vele jaren niemand meer kan beschadigen.


Andere slachtoffers kunnen met Ladislas Kiekens contact opnemen via Ladi Kiekens: ladi.kiekens@telenet.be - Onderwerp: Vervloesem


Marcel Vervloesem kan zelfs niemand laten dagvaarden

EricCuylaerts&EddyBellensTijdens het proces tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem heeft het gerecht van Turnhout bijna alle bestaande wetten en regels overtreden.

Zoals men weet, kreeg Marcel Vervloesem via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 van de correctionele rechtbank van Turnhout een ongrondwettelijk 'spreekverbod met de pers' opgelegd.

Eddy Bellens die goed bevriend is met de aanklagers voor wiens klachten Marcel Vervloesem op 15.11.2006 werd vrijgesproken, maakte van dit spreekverbod gebruik om in een zogenaamd interview met de Gazet van Antwerpen Marcel Vervloesem opnieuw vals te beschuldigen.
Zo vertelde Bellens ondermeer dat zijn vader voor 60.000 BF door Marcel Vervloesem werd opgelicht.
Marcel Vervloesem werd voor deze beschuldigingen echter zowel door de correctionele rechtbank te Turnhout als het Hof van Beroep te Antwerpen vrijgesproken.
Dat gebeurde op 19 juni 1992 (door Rechter Cortleven van de correctionele rechtbank van Turnhout) en op 30.1.1997 (door rechter Van Gelderen van het Hof van Beroep te Antwerpen).

In februari 2007 liet Marcel Vervloesem de genaamde Eddy Bellens uit Morkhoven via een deurwaardersexploot, gericht aan de rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout, dagvaarden.

Mter Dominique Defrance, de advocaat die gedurende de voorbije jaren instond voor de verdediging van Marcel Vervloesem, stuurde een brief naar de voorzitter van de griffie van het gerecht te Turnhout waarin hij vroeg om de zittingsdag in de zaak Bellens te bepalen. Hij ontving een schrijven van de griffie waarin hem werd medegedeeld dat de zittingsdatum 'vanwege het gerechtelijk verlof naar een latere datum werd verschoven'.

Omdat er geen gevolg werd gegeven aan de dagvaarding schreef Marcel Vervloesem na enkele maanden naar de Voorzitter van de Rechtbank te Turnhout.
Als antwoord op zijn schrijven, ontving hij op 25.9.2007 van het Hoofd van de dienst der griffie een brief waarin stond dat er 'nog geen besluiten door zijn advocaat ter griffie werden neergelegd en dat de zaak dus niet behandeld kon worden'.
Mter Defrance reageerde daarop door te stellen dat er geen besluiten nodig waren omdat alles in de dagvaarding stond vermeld.

Door dit voortdurende kat- en muisspelletje wacht Marcel Vervloesem intussen al 8 maanden op de behandeling van deze zaak.

Door zijn 'spreekverbod met de pers' en door het feit dat er van zijn klachten en dagvaardingen bij het gerecht van Turnhout niets in huis komt, kan hij zich op geen enkele wijze verdedigen.

Op die manier wordt zijn recht op verdediging nogmaals geschonden.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven


Slachtoffers van Victor V., Johan C. en V. Kiekens of slachtoffers van kindermisbruik die, zoals in de kinderpornozaak Zandvoort, door de Gazet van Antwerpen in de steek werden gelaten, kunnen met hun klachten bij de Werkgroep Morkhoven terecht:
Werkgroep Morkhoven vzw-asbl, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis (02 537.49.97)
werkgroepmorkhoven@gmail.com

-------

Foto's:
- Ladi Kiekens die Victor V. (Koninkrijk, Morkhoven) in 2001 opbelde 'om te weten waar hij klacht moest indienen', als gezonde dokwerker zonder complexen
- Ladi Kiekens als het getraumatiseerd 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem (Gazet van Antwerpen)
- Eddy Bellens (Koninkrijk, Morkhoven, kameraad van Victor V.) op het gerechtshof te Turnhout
- Eric Cuylaerts (Koninkrijk, Morkhoven) op het gerechtshof te Turnhout.
Eric Cuylaerts liep met zijn vrouw jarenlang de deur plat bij zijn buurman Marcel Vervloesem terwijl hun zoon Nick bij Marcel Vervloesem een thuis vond.
Daar kwam verandering in toen een minderjarige buurjongen en een andere minderjarige die tesamen wegens een gewapende roofoverval en drugshandel in een gesloten jeugdinstelling zitten, in 2005 -zoals Victor V. dat in 1998 met enkele jongeren uit zijn buurt deed- beweerde dat Marcel Vervloesem hen 'gefolterd en verkracht' had.
Nick Cuylaerts werd toen van de school gehaald en werd urenlang door de Herentalse politie ondervraagd waardoor deze verplicht was om tenslotte toe te geven dat ook hij door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' zou zijn. Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens stelde zich ernstige vragen over de ondervragingspraktijken die hierbij werden gehanteerd en diende verschillende keren klacht in bij minister Dewael en bij het Comité P. maar de klachten bleven zonder gevolg. De beweringen van de drie minderjarigen en enkele bamboestokjes die in het huis van Marcel Vervloesem werden gevonden, golden als 'bewijs' van de 'folteringen en verkrachtingen'.
Marcel Vervloesem die voor de klachten van Victor V. en zijn kompanen uit de buurt, werd vrijgesproken nadat hij bijna 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' en 'zelfverklaarde kinderpornojager' door het slijk was gehaald, kon tenslotte tengevolge van de nieuwe verhalen met de bamboestokjes als 'bewijs', wegens 'kindermisbruik' veroordeeld worden.

16:05 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (11) | Tags: de roddels over marcel vervloesem |  Facebook |

14-12-08

'ik weet dat ze 14 dagen voor de inbraak bij Vervloesem Marcel daar van alles hebben zien buiten halen'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

14-12-2008

Boeykens , Ben je dan toch een homo dat je mij al schatje noemt.Wat dacht je dat ik mij zo maar vals zou laten beschuldigen .
En met die kinderpornozaak Zandvoort
heb ik niks met te zien daar gaat het hier niet over het gaat over zijn pedofielen streken die hij naar jaren nog niet is afgeleerd

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'Ik zou toch maar oppassen want je bent weer aan het liegen'

--------

14-12-2008

Boeykens ,Leentje
Ik moet jullie teleurstellen zoals ik eender al is heb geschreven en dat ik goed kijk op de site van Stan De Jong dan lees ik daar dat vermeiren schrijft met een e-mailadres ;
christina_rombouts@hotmail.com en zoals ik al zij is die dan ook nog als lid ingeschreven van jullie msn groep.
Ik ben mijn proces niet verloren het is verjaard dat is nog iets anders dan verloren.
Ik kom niet uit de wijk van Vervloesem Marcel.
Ik ben inderdaad heel gelukkig dat een pedofiel die zijn handen al jaren niet kan thuis houden daar voor gestraft is en prijs jullie gelukkig dat hij maar 4 jaar heeft gekregen.
Ik heb geen enkele reden om bang te zijn dat Vervloesem Marcel levend uit de gevangenis komt ik zou niet weten waarom , die waar ik bang van hebt die moet nog geboren worden en dat zal zeker Vervloesem Marcel niet zijn. Zij zijn bang dat Marcel nog levend zal vrijkomen. Ik voer geen actie wat ik doe is mij verdedigen en zeker niet laten beschuldigen door leugens die jullie schrijven,Ik heb nog niemand met de dood bedreigd en van inbraak beschuldigd, geef ook altijd antwoorden die mij worden gesteld die blijven jullie mij tot op heden nog altijd schuldig en hoor niet tot een criminele groep zoals jullie dat zeggen. Ik heb ook niet op jan en alleman commentaar maar jullie denken dat je een straatje voor staat. Ik weet niet welk probleem jij daar hebt maar ik heb geen enkel probleem ik weet wat ik heb gedaan en weet ook dat dit juist is .Ik heb je al eens gezegd dat ik een goede job heb en meer verdien dan bij de politie en ik heb in herentals niks te zoeken maar jullie zijn zo kortzinnig dat jullie denken dat ik van daar ben .Leentje hoe kun je nu zo iets denken je kunt nog niet lezen wat er geschreven staat .
Heel die groep daar hangt aan één van de leugens ik heb 2 keer naar de gazet geweest maar ik het artikel vraag kun je het niet laten zien ,het artikel dat er dan wel heeft in gestaan is aangepast,ik heb in schaarbeek geweest voor klacht neer te leggen ik zou niet weten waarom dat kan ik even goed bij ons doen,ik weet dat ze 14 dagen voor de inbraak bij Vervloesem Marcel daar van alles hebben zien buiten halen en dan zeggen jullie dat ik lieg volgens mij hebben jullie nog veel werk en geen poot om op te staan al wat je schrift staat vol met leugen

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'Ik zou toch maar oppassen want je bent weer aan het liegen'

21:24 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

'Ik zou toch maar oppassen want je bent weer aan het liegen'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

157 - Gepost door Ladi op 14 december , 2008 om 2:30 pm

Boeykens,

Ben je daar wel heel zeker van wat je daar nu schrijft dat kiekens ook vermeiren is je hebt al zoveel namen genoemd.Ik zou toch maar oppassen want je bent weer aan het liegen.
In plaats van hier zo maar wat namen aan een ander te koppelen zou je beter is wat meer duidelijkheid scheppen over de doodsbedreigingen en inbraak die allemaal wel met Vervloesem Marcel te maken hebben
Waarom loop je naast de zaak je ligt altijd maar te lullen over cdroms terwijl Vervloesem Marcel in de gevangenis zit wegens pedofilie ik citeer omdat hij zijn handen niet kon thuis houden is hij veroordeeld in beroep tot 4 jaar effectieve gevangenisstraf.
Dat zijn gezondheid achter uit gaat is omdat hij op deze manier dacht van zijn straf te ontlopen en dan maar in honger en dorst staking ging

------

158 - Gepost door Jan Boeykens op 14 december , 2008 om 4:14 pm

@ ladi

Je bent echt vermoeiend schatje.
http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

16:40 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

'Ik ben nog nooit samen met victorreke geweest'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

13-12-2008

Wat voor een flauwe kul is dat nu weer gaat ge nu vanalles verzinnen om jullie fouten te verdoezelen .
Ik heb in mijn vorige berichten al eens geschreven dat ik van niemand geld moet hebben .
En als je over een ander spreekt zorg dan eerst is dat je zelf geen geld beloofd jullie zitten zelf in dat huis dat maak ik er toch uit wand je kunt nog geen vragen beantwoorden

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'dat is flauwe kul dat uit u bekske komt'

----------------

13-12-2008

Jefke,
Je bent zot manneke
Ik ben nooit in schaarbeek geweest ik heb die klacht in het Antwerpse neer gelegt maar ik dacht dat gij zo slim waard dan zou je toch moeten weten dat ik daar niet voor in schaarbeek moet zijn.
Ik ken victorreke inderdaad niet ik zou niet weten van waar.
Er heeft van mij maar één artikel in de krant gestaan als het er twee zijn moet je mij dat is bezorgen .
Dat zijn u woorden dat ik 10 schuilnamen gebruik jullie lezen iets en plakken het gewoon bij mij zo kan ik er nog veel krijgen iedere keer dat er iemand reageerd zeg jij dat ik het ben ,maar de politie mag mijn pc komen halen en helemaal door zoeken.
Ik heb je al eens gezegd dat ik een goede job heb en die beter betaald is dan bij de politie
Ik lieg niet maar ik zit dan ook niet in zo een klubke zoals gij bende bedriegers

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'ik ben niet in schaarbeek geweest'

----------------

13-12-2008

Leentje,
Ik ben nog nooit samen met victorreke geweest heb hem zelfs nog nooit niet live gezien .
Ik ben nog nooit door justitie of media gebruikt geweest heb 1 maal een tekst in de krant laten zetten en die hebben jullie dan aangepast voor het te publiceren en als men dan vraagt om de origenele er op te zetten dan durven jullie dat niet.
Ik heb nog nooit een intervieuw gehad met radio, televisie .
En de krant is zoals ik al geschreven heb juist getelt 1 artikel .En van uitschot gesproken hou nu toch is eerst jullie handen boven uwe kop voor dat je iemand anders beledigd ik denk dat jullie er meer een mediaspel van maken dan ik en dan nog vol leugens ook .

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'bende lompe boeren'

12:07 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

13-12-08

'ik ben niet in schaarbeek geweest'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

13-12-2008

Jefke , Je moet is tot bij mij komen dan zal ik u eens tegen mijn hand laten lopen en dan kun je eens zien hoe stil ik ben. Ik heb tot op heden nog geen enkele valse klacht neer gelegd.een klacht wegens doodsbedreigingen en ik ben niet in schaarbeek geweest je moet is goed lezen een persoon uit schaarbeek waarvan ik naam en adres in mijn bezit heb en als ik in schaarbeek kom dat kun jij mij toch niet van tegen houden.
een klacht tegen de werkgroep Morkhoven omdat ze bij Vervloesem hebben binnen gezeten dat zijn u woorden , ik heb gezegd dat jullie er waarschijnlijk zelf voor iets tussen zitten omdat er een 2 tal weken voor de inbraak al van alles is buiten gehaald en jij hebt mij wel beschuldigd van inbraak en vraag ook naar antwoorden op mijn vragen die jullie niet durven of kunnen geven .En nu moet je is niet vragen wat voor een kleuter jij wel bent en hoe moeten die mensen daar nu op reageren wat heeft er in gods naam die hoegaerden mee te maken. En ik schud geen klachten uit mijn mouw , jullie doen dat er is niemand niet meer goed sukkelaars denken jullie nu echt dat jullie de besten zijn

Gepost door "Ladi" Als reactie op 'bende lompe boeren'

17:15 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

'dat is flauwe kul dat uit u bekske komt'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

12-12-2008

Jefke,
Nu doen jullie niks anders dan zeveren over een ander maar als ze een vraag stellen over die inbraak bij Vervloesem Marcel dan krijg ik geen antwoord zitten jullie er dan zelf voor iets tussen ?Wie heeft er van jullie dan die 14 dagen voor de inbraak binnen gezeten en er van alles buiten gehaald ? jij zegt dat ik er iets mee te maken heb als je dan zo zeker bent waarom laat je de politie dan is niet langs komen .Waarom zou ik dan zeggen dat ze er voor, al van alles hebben buiten gehaald waar jullie dan waarschijnlijk wel meer van weten en nu uwe kak inhoud .Maar ik zal dat nog wel achter komen van die mensen die mij daar hebben over ingelicht die kunnen daar misschien ook nog een kopke op plakken of denken jullie dat ge onzichtbaar bent

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'bende lompe boeren'

---------------

12-12-2008

Jefke,
Uit die stoeme kop van u komt nu toch niks deftigs uit zouden die dan niet beter toe houden hoe zou de gij mij ontmaskeren ge bent zo lomp als achterste van een varken het is nog al moeilijk mijne naam staat er iedere keer bij dat is niet zoals bij jullie.hoe hij wordt genoemt door de politie dat weet ik niet dat is flauwe kul dat uit u bekske komt maar zotten moeten laten zeggen dus dan doe ik dat maar. ik denk dat jullie daar hem al is hebben gezien en dat kan ik nog niet zeggen dus Jefke gewoon voort lullen anders krijgen jullie die bladjes niet vol

Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'bende lompe boeren'

16:27 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

12-12-08

'bende lompe boeren'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

11-12-2008

Leentje,
Nu moet je niet vragen wat voor een bende lompe boeren dat jullie zijn dat je nog niet weet wie het echte victorreke is en wie ladi kiekens is het is natuurlijk zoals ik al zij je leest een bericht en je zet er maar een naam bij het is natuurlijk niet moeilijk om leentje of jefke en jelle te schrijven en de brieven zijn allemaal van boeykens het is niet omdat jullie dat doen dat ik dat ook doe
Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'valse en lasterlijke berichten'

--------------------

11-12-2008

Onozel Jefke,
Als je iets wilt schrijven moet je wel weten wat je schrijft en wat heeft dat dan met victorreke te maken ik heb jullie al eens gezegd dat ik alleen handel. En als ik naar de gazet schrijf wat heeft victorreke daar dan met te zien?Ik heb inderdaad een e-mail naar de gazet van Antwerpen gestuurd zoals je vriendje Boeykens ook heeft gedaan wat is daar dan mis mee is het omdat ik het dan ben. En hier is het bewijs dan moeten de mensen er niet op wachten lafaard dan kunnen ze zien van wie het komt.

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Jan Boeykens
Verzonden: dinsdag 22 april 2008 9:28
Aan: gvaredactie@concentra.be
CC: ladi.kiekens@telenet.be
Onderwerp: Fwd: vervloesem

Gazet van Antwerpen Redactie

Geachte,

In bijlage zend ik jullie een kopij van mijn correspondentie met de genaamde Ladi Kiekens die jullie als zogenaamde getuige tegen Marcel Vervloesem gebruikten.

Sinds dat hij zijn proces tegen Marcel Vervloesem verloren heeft, weet de man niet meer van welk hout hij pijlen moet maken.

Kunnen jullie opnieuw een plaatsje reserveren voor deze jongen ?

Mvg,

Werkgroep Morkhoven
Geef mij ook maar is Antwoorden op die inbraak bij je pedo vriendje Vervloesem Marcel wie van jullie heeft daar binnen gezeten? Waarom zetten jullie mijn laatste bericht er niet op heb je schrik ik zal het er hier nog eens bijzetten.je bent zelf niet zuiver op de graat en je gaat een ander betichten van leugenaar gebrukt je verstand eens ale als ge dat hebt natuurlijk ik twijfel er wel aan

Boeykens,
Victor is nog beleefd die zegt nog voorzitter voor mij ben je een grote prutser en een aanstoker van heel die werkgroep. Wat zou hij vertellen dat hij zijn poten niet kon thuis houden? Voor sommige vrijgesproken ,verjaard en tegenslag gehad dat hij toen nog niet geleerd was en dat is hij nu aan het uitzweten. Hij heeft geluk gehad dat je het tien jaar hebt kunnen rekken of hij had nog langer kunnen zitten. Ik zet helemaal de boel niet op stelten ik doe gewoon waar ik recht op heb en dat is antwoorden en heb mij helemaal niet belachelijk gemaakt,als er ene belachelijk is dan ben jij dat wel dat kan je toch zelf lezen naar wie heb je nu nog niet geschreven en iedere keer loopt ge met uwe smoel tegen de muur. Maar antwoorden op mijn vragen kun je niet geven dus zal ik er maar van uit gaan dat gij bij Vervloesem Marcel hebt binnen gezeten zeker en dat dan op die volgens jou criminele bende te steken. Hoe kun je nu iets correct schrijven dat van jullie staat vol leugens en alleen dat is juist beweert jij toch. Er staat niks in te lezen altijd hetzelfde en nog een schepje boven op blijf nu toch is redelijk dat heeft hij toch zelf gezocht eerst bezinnen voor te beginnen .hij heeft zijn vingers verbrand en moet het nu uitzweten en nogmaals wij hebben niet gezegd dat hij in hongerstaking moest gaan. Geef nu is wat eerlijke antwoorden op mijn vragen in verband met die inbraken die volgens jou gebeurt zijn
Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'Volgens jullie ben ik afgezaagd'

--------------------

11-12-2008

Jefke,
Als je nu niks nuttig kunt schrijven hou dan uwe kop toe .het is toch raar dat ik berichten hoor dat er toen 14 dagen geleden van alles is buiten gehaald maar waarom antwoorden jullie daar niet op is het iemand van jullie misschien.en als je zo zeker bent waarom laat je dan de politie niet langs komen .heb je dat al gezien dat ik daar aan tafel zit dan moet je eens iets aan je ogen laten doen het is niet omdat jij tijd hebt om altijd bij u Marcelleke te zitten dat ik ook zoveel tijd heb.
Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'Volgens jullie ben ik afgezaagd'

--------------------

10-12-2008

Boeykens,
Victor is nog beleefd die zegt nog voorzitter voor mij ben je een grote prutser en een aanstoker van heel die werkgroep. Wat zou hij vertellen dat hij zijn poten niet kon thuis houden? Voor sommige vrijgesproken ,verjaard en tegenslag gehad dat hij toen nog niet geleerd was en dat is hij nu aan het uitzweten. Hij heeft geluk gehad dat je het tien jaar hebt kunnen rekken of hij had nog langer kunnen zitten. Ik zet helemaal de boel niet op stelten ik doe gewoon waar ik recht op heb en dat is antwoorden en heb mij helemaal niet belachelijk gemaakt,als er ene belachelijk is dan ben jij dat wel dat kan je toch zelf lezen naar wie heb je nu nog niet geschreven en iedere keer loopt ge met uwe smoel tegen de muur. Maar antwoorden op mijn vragen kun je niet geven dus zal ik er maar van uit gaan dat gij bij Vervloesem Marcel hebt binnen gezeten zeker en dat dan op die volgens jou criminele bende te steken. Hoe kun je nu iets correct schrijven dat van jullie staat vol leugens en alleen dat is juist beweert jij toch. Er staat niks in te lezen altijd hetzelfde en nog een schepje boven op blijf nu toch is redelijk dat heeft hij toch zelf gezocht eerst bezinnen voor te beginnen .hij heeft zijn vingers verbrand en moet het nu uitzweten en nogmaals wij hebben niet gezegd dat hij in hongerstaking moest gaan. Geef nu is wat eerlijke antwoorden op mijn vragen in verband met die inbraken die volgens jou gebeurt zijn
Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'valse en lasterlijke berichten'

12:46 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

10-12-08

'Volgens jullie ben ik afgezaagd'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-missnobody1962-ladi1957-Victorreke

10-12-2008

Boeykens,
Volgens jullie ben ik afgezaagd en wat jullie schrijven wat is dat dan is niet alleen afgezaagd staat ook nog vol leugens en voor in de belanstelling te staan .En met je grote mond hoe komt het dat je dit bericht niet hebt geplaats en waar blijven mijn antwoorden of heb je zelf bij Vervloesem alles buiten gehaald ?
Weeral een post die niet goed is .nu blijft er niet veel meer over zeker ?Ik denk dat je de mensen eens moet gerust laten en hun werk laten doen dan gaat je misschien wat minder tegenstand krijgen .
Ik wacht nog altijd op antwoorden van de laatste 3 reacties over de inbraak die ik jullie gestuurd heb .durf je ze niet publiceren ? zit er iets achter wat ze niet mogen weten ? zwijgen is toestemmen dat weet je toch ook.
Gepost door "Ladi"
Als reactie op 'moeten jullie ineens braaf zijn omdat de sint komt?'

-------------

10-12-2008

Gaan jullie die naam nu ook nog bij mij plakken straffe gasten zijn jullie maar doe maar op ik weet wel beter .Maar wat sebastian schrijft dat is wel terecht wat jullie doe is hier Vervloesem Marcem verdedigen terwijl hij toch zijn handen niet heeft kunnen thuis houden
Gepost door "Ladi"
Als reactie op: 'Koning Albert II hield zijn belofte niet'

19:23 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens als woordvoerder van justitie |  Facebook |

'valse en lasterlijke berichten'


Het Victor.Vervloesem-Victorreke

fetch.victor

from (van): Vic victor.vervloesem@skynet.be
aan: Jan Boeykens
datum: 10 december 2008 17:06
subject (onderwerp)
valse betichtingen verzonden door skynet.be 17:06 (1 uur geleden)

Geachte Voorzitter Dhr. Jan Boeykens.
Bij deze vraag ik u uitdrukkelijk, dat je al de valse en lasterlijke berichten met mijn naamvan je site onmiddelijk verwijderd.Ik zal dan ook klacht tegen u en de werkgroep indienen wegens laster en eerroof.Volgens mij ben jij echt gestoord . Vervloesem Victor.

18:56 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: victor vervloesem valse beschuldiging |  Facebook |

'door al jullie brieven die je schrijft'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-Victorreke

10-12-2008

Boeykens , Dat Vervloesem Marcel zo slecht gesteld is zoals je hier schrijft daar heeft niemand schuld aan alleen hij.Ik heb je al eens geschreven dat jullie het allemaal zo ver laten komen door al jullie brieven die je schrijft , er is niemand goed alleen jullie en elke brief die ik lees staat vol leugens

Gepost door "Ladi"
Als reactie op: Gevangenis Brugge: Bezoek aan Marcel Vervloesem dd. 9.12.2008 - Open Brief - Morkhoven Forum

13:00 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens woordvoerder van justitie |  Facebook |

09-12-08

'moeten jullie ineens braaf zijn omdat de sint komt?'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-D9FV-Victorreke

6-12-2008

Wie heeft er een 14 tal dagen bij Vervloesem Marcel het één en ander buiten gehaald ?
Waarom krijg ik gen antwoord meer op mijn reacties je zou toch graag zoveel weten .of moeten jullie ineens braaf zijn omdat de sint komt?

Gepost door "D9FV"
Als reactie op 'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?'

---------

6-12-2008

Zo kan ik ook nog brieven schrijven als de politie bij mij komt zal ik ook eerst vragen dat ze eerst dat van de werkgroep Morkhoven en Vervloesem Marcel maar is uitzoeken .zo stellen jullie toch ook jullie eisen het is nog niet eender wie het doet ik vrees voor jullie dat er niks van in huis komt daar er niemand goed is voor jullie en ik ben volgens jullie een leugenaar maar dat geloven jullie dan wel dat ik zeg dat ze mij dat 2 weken geleden al gezegd hebben waarom zou ik dan nog iets zeggen het zijn toch maar leugens

Gepost door "Vermeiren"
Als reactie op 'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?'

---------

5-12-2008

Dit hebben jullie ook niet op het net gezet hoe komt dat dan wel?
Waarom zouden mensen dat doen dat kan toch vanalles zijn die kunnen toch niet weten dat het over een inbraak gaat.
Jullie beschuldigen mij dat ik geld heb ontvangen voor de klacht die ik heb neer gelegd terwijl ik zeg dat ik alleen handel en niks met de rest te maken heb . en nu gaan jullie mij 250 euro betalen als ik spreek zal het zonder één euro zijn ik wil van niemand niet op mijn neus krijgen dat ik omgekocht ben. geloven jullie dat wel van een leugenaar zoals je dat altijd zegt

Gepost door "Vermeiren"
Als reactie op 'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?'

---------

5-12-2008

Waarom zetten jullie dit op internet?

Zo kan ik ook nog brieven schrijven als de politie bij mij komt zal ik ook eerst vragen dat ze eerst dat van de werkgroep Morkhoven en Vervloesem Marcel maar is uitzoeken .zo stellen jullie toch ook jullie eisen het is nog niet eender wie het doet ik vrees voor jullie dat er niks van in huis komt daar er niemand goed is voor jullie en ik ben volgens jullie een leugenaar maar dat geloven jullie dan wel dat ik zeg dat ze mij dat 2 weken geleden al gezegd hebben waarom zou ik dan nog iets zeggen het zijn toch maar leugens

Gepost door "Vermeiren"
Als reactie op 'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?'

---------

5-12-2008

Waarom posten jullie mijn laatste reacties niet op Reacties 04-12-2008, 18:58:56 Politieof ben je bang

En dit had ik op het morkhoven forum gezet waarom staat het er ook niet op?
Zo kan ik ook nog brieven schrijven als de politie bij mij komt zal ik ook eerst vragen dat ze eerst dat van de werkgroep Morkhoven en Vervloesem Marcel maar is uitzoeken .zo stellen jullie toch ook jullie eisen het is nog niet eender wie het doet ik vrees voor jullie dat er niks van in huis komt daar er niemand goed is voor jullie en ik ben volgens jullie een leugenaar maar dat geloven jullie dan wel dat ik zeg dat ze mij dat 2 weken geleden al gezegd hebben waarom zou ik dan nog iets zeggen het zijn toch maar leugens

Gepost door "Vermeiren"
Als reactie op 'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?'

---------

4-12-2008

Als ik reageer krijg ik alle commentaar dat ik geen naam gebruik en hier doen jullie dit zelf
Ik heb jullie ook al eens gezegd dat ik van niemand geld heb ontvangen van wat ik verklaart heb en dat ik dit ook nooit zou doen geef mij nu eens één goede reden waarom ik dit wel zou doen.
Hoe kunnen die nu weten dat ze daar inbreken ,en als je dat niet weet bel je toch ook geen politie
Waarom antwoorden jullie niet op de rest van mijn vragen?

Gepost door "Vermeiren"
Als reactie op 'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?''

08:37 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens geraakt langzaam afgezaagd |  Facebook |

Koning Albert II hield zijn belofte niet


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het LadyKiekens-Vermeiren-ChristinaRombouts-FjallRaven-Sebastian-Victorreke


Gepost op 29.11.2008

Maar dat ishet nu juist...

Geachten, u mag met bravour de rechten van Marcel verdedigen en tekeer gaan als... tegen media en meer. Wie zal ooit weten of Marcel...? DAAR GAAT HET IN DE STRIJD TEGEN PEDOSEKSUALITEIT NIET OM!!!

Zoals u hier net boven schrijft "...bestonden de -volgens het rapport van de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes plotseling niet meer...".Kijk: u spreekt als vanuit een spiegel. De Werkgroep Morkhoven komt in haar uitingen in deze blog en elders over als een verdedigingsorgaan van een Marcel die te recht of ten onrechte met het gerecht in aanraking kwam, maar straalt naar geen kanten een strijd uit ten goede van die duizende slachtoffertjes van pedoseksuelen. Geachten, het gaat om het lot van kinderen, niet om het lot van een Marcel!!!

Gepost door "Sebastian"
Als reactie op Kindermisbruiken: Koning Albert II hield zijn belofte niet - brief dd. 17.4.1997 aan Marcel Vervloesem - 'Persvrijheid'

05-12-08

'daar aan zie je in welk complot jullie zitten'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

150
Gepost op 4.12.2008

Heren
Dat is het beste wat je kunt doen afsluiten het wordt te warm onder hun voeten.

Pierre Lebon,

Is je iq zo laag dat je er niet wijzer uit wordt
Dat ze bij jou vrienden er een madam van maken dan moet je niet vragen wat een slaper dat jij bent,aan wat voor een riooljournalistiek doet jij dan
Boeykens zijn zaak is helemaal vuil maar je publiceert het toch allemaal daar aan zie je in welk complot jullie zitten

Gepost door "Ladi Kiekens"
http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

01:29 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: madam kiekens complot riooljournalistiek |  Facebook |

04-12-08

'iK MOET HET BERICHT HIER ZETTEN OMDAT IK NIET KAN REAGEREN'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

145
Gepost op 4.12.2008

Jefke,Zo is het ook gemakkelijk om iets te schrijven.Je vind het mager maar het was niet bij jou anders zou je anders praten maar weet je wt je moet doen leg klacht neer dat ik valse verklaringen heb afgelegt en dan zal ik jullie het tegendeel bewijzen.Dat heb je goed gelezen maar er staat niet bij dat ik het gedaan heb .Die 1 persoon zal ook wel iets met jullie te maken hebben anders zou hij dit niet doen en jullie zullen ook wel al weten wie het is dat ze daar schrijven dat hij al 2 keer bezoek heeft gekregen en ik heb toch ook geschreven dat hij van schaarbeek is.
mvg

Gepost door "Ladi Kiekens"
http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

17:51 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens jefke valse verklaringen schaarbeek |  Facebook |

03-12-08

'als ze dan ineens zijn penis ook maar weg snijden'


Kotsen.images-1De pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

3-12-2008

Kunt ge nu echt niet lezen ik heb hem inderdaad gezien in de sarma en hij kon zijn poten niet thuis houden Of ik nu kiekens schrijf of vermeiren dat is toch maar net zo als jullie het doen wat is daar dan mis mee zeg kuisvrouwke je moet nu ook uwe naam niet weg geven he als je maar alleen kan schrijven wat ze je voor zeggen en dan nog lezen zoals jullie het zien maar niet zoals het er staat weten jullie nog wel wat je schrijft dat heb ik gezien aan het briefje dat Vervloesem weer schreef waar blijft het artikel van de krant durf je het er niet opzetten zo dat ze kunnen zien hoe jullie teksten aanpassen

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'als ze dan ineens zijn penis ook maar weg snijden' - commentaar van Leentje

22:30 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens penis weg snijden |  Facebook |

'als ze dan ineens zijn penis ook maar weg snijden'


Kotsen.images-1De pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

3-12-2008

Toch ongelooflijk dat Vervloesem Marcel nu zegt dat hij het doet voor zijn dochter Wendy maar hier pak ik hem nogmaals op een leugen dat ik in een vorig bericht heb gelezen( Marcel Vervloesem heeft zijn euthanasieaanvraag ingetrokken. Na een gesprek met de artsen van het Brugse Sint-Janziekenhuis besloot Vervloesem dat hij zijn gezondheid weer voorop zal stellen.)

Dat heeft hij toch maar zelf voor gezocht en niet die mensen die hij schrijft (op onze Minister van Justitie en zijn burgerlijke en rechterlijke administratie die de oorzaak zijn van al dit lijden, ellende en miserie. )

Dat het allemaal op het zelfde neer komt dat is dan zoals die van jullie zo kan ik ook heel internet vol schrijven altijd herhalingen kopieren en plakken. Waarom moet ik bewijzen leveren dat kan ik even goed aan jullie vragen waarom bewijst Vervloesem niet dat hij het niet gedaan heeft?

Jullie zullen ook wel weten dat er over dertig jaar zo niet over gesproken werd het gebeurd zelfs nu nog (enkele dames gaan een aangifte doen van een verkrachting en een week later zijn het er al twintig)

Ik heb nergens niet geschreven dat ik er bij was bij die 9 anderen ik heb enkel over mij gesproken jullie lezen dat zo en schrijven dan wat anders zoals het krantenartikel waarom laten jullie dat niet zien heb ik ook al 2 keer gevraagd

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'als ze dan ineens zijn penis ook maar weg snijden' - commentaar van Jan Boeykens

20:45 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens vermeiren leugens poten penis |  Facebook |

'waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

137
Gepost op 3.12.2008

Boeykens Is dit een nieuwe media stunt ?
Als er een hele nacht een jongerenfeestje was waarom heeft de politie die dan niet opgepakt ?
Als het die jongeren zijn die jij zegt denk je dat die kunnen blijven ontsnappen ?
Is het niet raar dat je dan weer die jongeren er uit kiest en er van verdenkt ?
Als de politie het in handen heeft waarom moet jij dan nog een flinke beloning geven ?
Zou het niet kunnen dat ze mij 14 dagen geleden op het werk hebben vertelt dat ze bij Vervloesem Marcel het één en ander waren aan het buiten halen
mvg

Gepost door "Ladi Kiekens"
http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

20:29 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens vermeiren politie jongerenfeestje |  Facebook |

'Wat liggen jullie nu allemaal te lullen over cdroms'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

135
Gepost op 3.12.2008

Hier nog zo een krak die denkt dat hij het warm water heeft uitgevonden en mee de leugens overneem van heel die bende.Hij is wel gestraft omdat hij zijn poten niet kon thuis houden en ik ben niet opgetrommelt door niemand ik kan het nog alleen en dat ik tot de groep( slijk der aarde) hoor waar hoor jij dan bij bij de groep gattelikkersWat liggen jullie nu allemaal te lullen over cdroms tewijl hij vast zit voor pedopraktijken

Gepost door "Ladi Kiekens"
http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

11:18 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens vermeiren leugens poten gattelikkers |  Facebook |

02-12-08

'ik ga er van uit dat hij dat dan ook bij die 9 ander heeft gedaan'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

2-12-2008

Leentje nee Jefke zegt niet dat ik lieg, heel jullie werkgroep zegt het maar ze doen zelf niks anders dan liegen
Hier zijn je antwoorden,
Hoe leg je dat uit ? Dat ik hem gezien heb in de sarma daar was ik zelf bij hij kon zijn poten niet thuis houden en ik ga er van uit dat hij dat dan ook bij die 9 ander heeft gedaan maar daar hoef ik mij niet over uit te spreken ik spreek voor mij zelf

Heb je de waarheid vertelt ? Ik heb inderdaad de waarheid vertelt ik zou niet weten waarom ik hier zou moeten voor liegen of denk je echt dat het dan zo gemakkelijk is geweest stel je maar voor dat het bij een kind van jou is

Hebt je je vergist of verkeerd uitgedrukt ? Jullie hebben het verkeerd opgenomen ik had het wel degelijk over mij zelf

Had je een pint te veel uit ? ik drink niet als ik uit eten ga 1 hoegaerden maar dat vind ik niet dinken
Sloeg je even door of wat ? ik denk eerder dat jullie doorslaan als je nog niet weet dat je artikels anders schrijft
Bij jullie komt er niks geloofwaardig over als het niet uit jullie mond komt zo kunnen we nog jaren doorgaan maar zet het artikel er eens op zoals het in de krant stond

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'denk je dat jij mij ook nog kunt bedreigen kom dan maar gerust af' - commentaar van Leentje

23:15 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens vermeiren geloofwaardig |  Facebook |

'ik leg klacht neer bij de politie tegen een persoon die mij tot 3 maal toe met de dood heeft bedreigt'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

30-11-2008

Leentje Zoals ik al dacht ben jij ook maar het mee loperke van de Werkgroep Morkhoven en van je pedo vriendje Vervloesem Marcel dat je alle teksten leest die er geschreven worden en die dan nog eens terug schrijft met u woorden maar die op niks trekken ik werk voor niemand niet alleen voor mijne baas en die heeft hier helemaal niks mee te zien al wat ik hier schrijf komt van mij alleen en ik heb ook niemand niet nodig om mij te verdedigen ik heb inderdaad 1 keer naar de gazet gebeld en die tekst hebben jullie anders geschreven dan ze in dat artikel staan of het nu 30 jaar is of niet dat maakt niks uit het feit is dat het is gebeurd en hij is voor mijn zaak niet vrij gesproken maar het was verjaard dat is wel iets helemaal anders dat ik alle berichten lees dat is ook mijn recht ik moet niet akkoord gaan met jullie stupide berichten die je schrijft, dat ik ze bewaar dat is ook een recht dat ik heb zo doen jullie het toch ook dat ik ze aan de politie geef dat is praat van jullie die ook nergens opslaagt ik reageer op alles dat ik kan omdat ik niet moet goed vinden wat jullie schrijven en iedereen beschuldigen maar hou nu toch is eerst jullie hand boven jullie hoofd. ik leg klacht neer bij de politie tegen een persoon die mij tot 3 maal toe met de dood heeft bedreigt waarvan naam en adres in schaarbeek is en in mijn bezit is en dat maak ik niemand niet wijs die klacht is wel degelijk binnen. ik zeg dat ik weet hoe Vervloesem Marcel belde met een Duits journalist en zij dat hij de naam boeykens moest verwijderen en dat hij niet mocht zeggen dat het van jullie komt dat maak ik niemand niet wijs dat heb ik ook in mijn bezit. Ik heb een goed betaalde job en zelfs nog beter dan de politie en ik bespeel de mensen maar zoals jullie het doen .Dat ik goed overeen kom met victorreke dat zijn jullie woorden ik heb die mens nog nooit ontmoet enkel 1 maal met gebeld als je dat goede vrienden noemt . en ik ben niet met hem naar de gazet geweest dat kan ik nog alleen .Laat ons nu ook eens hopen dat jullie eerlijk zijn en niemand beschuldigt van de stommiteiten die je vriendje Vervloesem Marcel heeft gedaan

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'ik profiteer niet van het vertrouwen van mensen' - commentaar van Leentje

19:42 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens vermeiren klacht schaarbeek |  Facebook |

'denk je dat jij mij ook nog kunt bedreigen kom dan maar gerust af'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

2-12-2008

Jefke Sukkel welk spel is er uit ik speel geen spel ik waarom zou je mij te pakken hebben of denk je dat jij mij ook nog kunt bedreigen kom dan maar gerust af ik wacht. ik heb jullie al gepakt allerlei leugens alle dagen heb ik een nieuw en die namen die je mij wilt geven dat is ook geen probleem je moet alleen zien dat je de juiste persoon pakt maar dat maakt voor jullie toch niet uit er is niemand niet goed alleen jullie en die verwijzingen naar die websites moeten er toch ook niet meer bij die hebben we al allemaal duizend keer gelezen dat is alles wat je kunt herhalen en nog eens herhalen als je niks nieuw niet meer weet zwijg dan toch straks willen ze niet meer komen zien naar jullie berichten omdat het altijd de zelfde zever is wat je schrijft

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: ''heb duidelijk gezien dat hij het was' - commentaar Jefke

18:18 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermeiren kiekens leugens sukkel zever |  Facebook |

'Zoals u waarschijnlijk reeds vernomen hebt, is hij indertijd veroordeeld op basis van valse verklaringen'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

2-12-2008

Stan,Ik dacht dat deze topic afgesloten was?Waarom laat je die heren dan weer leugens neer schrijven door te zeggen dat hij is veroordeeld op valse verklaringen,waarom luister je alleen naar wat zij schrijven heb je almet iemand gesproken die volgens hen een valse verklaring hebben afgelegt,Volgens mij heb je één persoon gehoord Vervloesem Marcel en die mag dan tegen u zeggen dat hij in een complot zit dan zal ik u nog eens zeggen dat ik geen valse verklaring heb afgelegt en dat zowel Vervloesem Marcel en de werkgroep Morkhoven een bende leugenaars zijn . Ik laat het hier niet bij en zal blijven reageren omdat ik mij niet laat afschilderen voor leugenaar wat die ander daar van denken dat is niet mijn probleem ik verdedig gewoon mij zelf
mvg

Zoals u waarschijnlijk reeds vernomen hebt, is hij indertijd veroordeeld op basis van valse verklaringen.

Gepost door "Ladi Kiekens"
Blogspot Stan de Jong - http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/#comments

18:02 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vermeiren kiekens leugenaar |  Facebook |

01-12-08

'heb duidelijk gezien dat hij het was'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

1-12-2008

Jefke Als ge niets anders kunt schrijven stopt dan jongen ge maakt u zelf belachelijk bij de mensen met zo een verhaaltje te schrijven kun je het niet slikken dat ik hem over 30 jaar in de sarma tegen kwam omdat ik daar moest gaan werken en dat hij daar zijn poten niet kon thuis houden wat heeft nu in godsnaam mijn buurman daar mee te zien en kiekens zonder kop wat heeft dat er met te zien loop even naar leentje dan kan zij jou gebruiken om den boel daar eens op te kuisen

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op Jefke - 'heb duidelijk gezien dat hij het was'

22:10 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: heb duidelijk gezien dat hij het was |  Facebook |

'Ik heb nergens niet geschreven over die 9 slachtoffers dat het zeker Vervloesem Marcel is'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

1-12-2008

Leentje wat zit jij daar eigenlijk te doen volgens mij ben jij ook maar de kuisvrouw lezen kun je niet alleen teksten veranderen durf je de originele tekst uit de krant te publiceren of wil je even dat ik het doen zo dat de mensen kunnen zien dat hij veranderd is er staat nergens niet geschreven dat ik victor steun dat is leugen 1.Ik ben niet opnieuw naar de krant gestapt dat heb ik maar 1 keer gedaan dat is leugen 2.Ik heb nergens niet geschreven over die 9 slachtoffers dat het zeker Vervloesem Marcel is maar ik heb gezegd dat ik hem zeker heb gezien in de sarma daar was ik zelf bij dat is leugen 3 en dit allemaal in 1 kleine tekst . en Jacqueline kan beter haar vuile mond houden en een antwoord geven op wat er geschreven wordt zo was ik er bij omdat hij zijn poten niet kon thuis houden

Jullie schrijven alles van mij waarom spreek je is niet eerst over jullie je schrijft iedereen aan je beschuldigd iedereen terwijl je zelf niet deugd ,verandert teksten en spreken jullie zelf tegen en wat jefke betreft die schrijft er ook maar wat op los die is al zo zot als al de rest daar bende leugenaars ,tekstvervalsers en doodsbedreigingen wil je mij zo doen zwijgen dan gaat je wat anders moeten forceren daar laat ik mij niet door afschrikken Waarom zit hij dan in de gevangenis toch niet omdat het zo ne brave is en dan is het ook nog niet den eerste keer

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op Leentje - 'ik profiteer niet van het vertrouwen van mensen'

30-11-08

'volgens mij ben jij ook maar een grote lul'


kieken.imagesPedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

30-11-2008

Jefke Wat voor een bende lafaards zijn jullie deze tekst heb ik zo niet geschreven ik heb trouwens nog nooit een naam geschreven in een bericht dat ik naar jullie post.

En dan die reactie van u daar op wat heeft een kieken nu met kiekens te maken en het is niet omdat mijn naam kiekens is dat ik dan ook een vriend ben van Victorreke volgens mij ben jij ook maar een grote lul die niks anders kan doen dan teksten aan te passen dat is mijn geluk dat ik ze allemaal bij hou zoals jullie het doen dan heb ik dat bewijs toch dat jullie teksten liggen aan te passen en dan maar laten geloven aan de mensen dat jullie de waarheid gaat boven halen dan gaat ge met straffere verhalen moeten komen

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'Die Ladi is geen vriend van victorreke' - commentaar Jefke

22:38 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ladi kiekens lafaards victorreke grote lul pedofiel |  Facebook |

'Die Ladi is geen vriend van victorreke'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

23-11-2008

Die Ladi is geen vriend van victorreke en die heeft victorreke niet nodig om Vervloesem Marcel aanteklagen dat heeft hij trouwens ook gedaan maar niet 1998 dat er met andere namen geschreven word dat kan zijn bij jullie En dat die Ladi pedofiel is of in een netwerk zit dat is ook verkeerd die aanklacht is wegens doodsbedreigingen van jullie kant maar als je iets schrijft moet je geen leugens schrijven ik heb jullie trouwens gezegt dat ik naam en adres heb van die bepaalde persoon uit schaarbeek

Gepost door "Vermeiren"
Klachten Gevangenen - Als reactie op: 'Rechten van gevangenen in België: recht op foltering'

19:40 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: aanklagen pedofiel netwerk doodsbedreigingen leugens |  Facebook |

'ik profiteer niet van het vertrouwen van mensen'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

30-11-2008

Ik zal je al eens eerst zeggen dat ik niet FjallRaven ben zo kunnen jullie er nog veel namen bij schrijven en zeggen dat het van mij is zoals je de tekst van het kranten artikel van mij hebt aangepast om de mensen zo te doen geloven dat jullie de waarheid spreken .het is ook niet moeilijk om te schrijven dat je al duizenden artikels op je blog hebt staan je herhaalt ze iedere keer en dan over laf gesproken ik profiteer niet van het vertrouwen van mensen die jullie teksten bezorgen met goede bedoelingen omdat je de werkgroep Morkhoven bent en die misbruiken jullie dan ,door dat Vervloesem Marcel ze door stuurt naar Duitsland en dan tegen die journalist zegt dat hij daar de naam Boeykens moet van verwijderen en hij niet mag zeggen dat het van jullie komt en dat hij zoals met veel praat zegt wij zullen ze eens een lesje leren maar hij is nu zijn lesje aan het uitzitten en dan heeft hij nog geluk dat hij maar 4 jaar heeft gekregen en ocharme maar maximum 2 zal moeten zitten en dan spreken jullie van lafaards

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'heb duidelijk gezien dat hij het was'

29-11-08

'heb duidelijk gezien dat hij het was'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

117
Gepost door: Vermeiren op 24 oktober, 2008 om 12:24 pm

Jacqueline
Als je er niks van weet kan jij beter zwijgen, ik heb geen oogkleppen op staan en heb het volledige dossier bij mij liggen en ik was er ook nog zelf bij dat hij zat te prutsen maar dat kunnen jullie niet zeggen denken jullie nu echt dat ik ga zwijgen ik zou niet weten waarom en dan krijg ik nog doodsbedreigingen is het dan de bedoeling dat je mij zou het zwijgen gaat opleggen laat ze dan maar komen

Jan Boeykens
je ging niet reageren maar je kunt het niet laten je wil gewoon dat ze jou verhaal geloven maar ik zal je nog even iets vertellen ik ben niet zijn halfbroer victorreke en van mij moet die ook niet sterven en vind het ook wel erg voor zijn dochter maar een verdiende straf moet je aanvaarden en anders had hij moeten nadenken voor hij daar aan begon en als hij er nog voor wilt werken proficiat daar heb ik dan wel alle respect voor maar geef dan eerst het goede voorbeeld

--------

118
Gepost door: Jacqueline op 24 oktober, 2008 om 12:30 pm @vermeiren

Zat jij erbij??

Keek je toe of deed je mee?

En dan loop jij vrij rond?

Heel vreemd……
Hiermede heb je jezelf aardig verschut gezet meneer.

Dus oogklepjes af want jouw bericht bewijst des te meer dat die man een oor is aangenaaid.

Wil de echte prutser opstaan?

--------

119
Gepost door: Vermeiren op 24 oktober, 2008 om 12:38 pm

Jacqueline
Ik was er inderdaad bij hij kon zijn poten niet van mijn lijf houden net als bij die 9 anderen en ik had geen oogkleppen aan heb duidelijk gezien dat hij het was maar ja hij valt op jongens want van vrouwen en mannen heeft hij bang

Gepost door "Vermeiren"
http://www.standejong.nl/2008/09/25/onthuller-zandvoortse-kinderporno-ik-ben-slachtoffer-van-een-complot/

22:50 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens vermeiren heb duidelijk gezien dat hij het was |  Facebook |

'of hij dood gaat of niet daar ben ik niet bang voor'


Copie de Kiekens1Pedo-praat van het FjallRaven-Vermeiren-LadyKiekens-ChristinaRombouts-Victorreke

29-11-2008

Leentje Jij bent al zo lomp als de jefke ,jffeen jelle dat zijn ook maar wat namen waar jullie berichten mee weg schrijven ik was wel bekend maar jullie zijn zo achterlijk dat je leden hebt waar je mailtje naar stuurt en die dan met zo een e-mail adres of jullie leugens kunnen reageren ik ben nog door niemand niet betaald geweest dan door mijn baas maar dat is voor het goede werk dat ik lever en niet bij de sarma dat bestaat al eeuwen niet meer maar daar weten jullie niks van omdat je uwe tijd bij de pedofielen moet doorbrengen en als dat nu 5 jaar of 20 jaar geleden is dat maakt niet uit hij heeft zijn poten niet bij gehouden en of hij dood gaat of niet daar ben ik niet bang voor maar ik ben nog wat mens en dat wens ik niemand niet .de waarheid zal uitkomen daar zal ik voor zorgen ik zal het vroeg of laat op internet schrijven met tekeningen bij.wat je over VTM ligt te zeveren dat weet ik niet ik heb 1 keer met de gazet gesproken en daar ben ik niet voor betaald maar als jullie er zo overdenken dan begrijp ik waar jullie het geld vandaan halen om zijn advocaat te betalen ,ja en met zijn lezingen de mensen wat blaasen gaan wijsmaken.
En op Victorreke ben je jaloers he dat hij zo een goede job heeft maar ja als je daar in dat werkgroepje zit zal het niet vet zijn. Toch spijtig dat gij geen zoon hebt waar Vervloesem Marcel is heeft aan het prutsen heeft geweest ik zou het erg vinden voor die jongen maar gij gaat dan misschien eens wakker worden

Gepost door "Vermeiren"
Victorreke - Als reactie op: 'dat is niet omdat ik bang ben maar wel omdat ik ook nog wel een mens ben'

21:27 Gepost door SP.A-bestuur Herentals in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kiekens lomp achterlijk sarma leugens pedofiel |  Facebook |